Mănăstirea Cozia

Fără doar și poate, Mănăstirea Cozia este unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale județului Vâlcea și nu numai, lăcașul având o vechime de peste 600 ani, fiind ctitorit în primii doi ani ai domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1388).

Biserica situată pe malul drept al râului Olt a fost construită din piatră adusă de la Albeștii de Muscel (Argeș) și cărămidă prelucrată în grădina mănăstirii, lucrarea purtând semnătura unui arhitect sârb. Se distinge ca o construcție impunătoare, având o grosime a zidului de 1.3 metri, temelie de 2 metri și zid despărțitor între naos și pronaos de 2 metri grosime.

În anii 1700, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, se adaugă pridvorul de afară. Important de precizat și că în pronaos se păstrează pictura originală din 1391. Tot în pronaos se mai află și două morminte, unul aparținând domnitorului Mircea cel Bătrân și cel de-al doilea aparținând mamei lui Mihai Viteazul care s-a călugărit după moartea fiului său luând numele de Teofana.

În naos se remarcă tabloul votiv înfățișându-l pe ctitor împreună cu fiul său Mihail. Catapeteasma datează de la 1794 fiind refăcută din stucatură (ghips) în urma unui incendiu. Tot din această perioadă datează și cele trei icoane importante din biserică: Icoana Sfintei Treimi de la mormântul lui Mircea, Icoana Maicii Domnului și Mântuitorul de pe iconostas.

Mănăstirea Cozia a fost mănăstire de călugări dintotdeanuna cu mici, scurte întreruperi. La început era cetate închisă, iar din cetate se urca direct la bolniță (bisericuța aflată vis-à-vis de mănăstire) care funcționa ca și spital pentru călugări și lucrători.

În prezent, în incinta mănăstirii există și un muzeu cu obiecte religiose vechi dispus în partea dinspre Olt, dar și un atelier de sculptură. Mai amintim și fântâna din fața bisericii ce datează din vremea lui Neagoe Basarab, dar și bucătăria brâncovenească construită de starețul Ion de la Horezu și două paraclise datând din jurul anilor 1580, respectiv 1700.

Ar mai fi de menționat că exista și o veche Mănăstire Cozia, în dreptul barajului din amonte, din care au mai rămas doar niște ziduri care ulterior au fost reconstruite după modelul bisericii mici de la Mănăstirea Turnu.

Hramul Mănăstirii Cozia este Sfânta Treime și se prăznuiește a doua zi de Rusalii. Mănăstirea își așteaptă cu brațele deschise vizitatorii oferind și locuri de cazare pelerinilor. Vino și tu să descoperi frumoasa Mănăstire Cozia!

Mai multe fotografii

Descoperă Vâlcea Spirituală!

Urmărește Vâlcea Spirituală pe pagina de Facebook și canalul de Youtube!