Descoperă Vâlcea Spirituală

Despre Vâlcea Spirituală

Cele douăsprezece lăcașuri de cult, promovate prin intermediul acestui proiect sunt dispuse in patru zone de interes ale județului Vâlcea:

- Zona Călimănești-Căciulata: Mănăstirile Ostrov, Cozia, Turnu, Stânișoara;

- Zona Cheia-Olănești: Mănăstirile Iezer și Pahomie;

- Zona Frâncești-Govora: Mănăstirile Dintr-un Lemn, Surpatele, Govora;

- Zona Costești-Horezu: Mănăstirile Bistrița, Arnota, Hurezi.

În zona Călimănești-Căciulata vei putea descoperi impunătoarea Mănăstire Cozia situată pe malul Oltului, una dintre cele mai vechi ctitorii datând de la sfârșitul secolului XIV și aparținând domnitorului Mircea cel Bătrân căruia îi este și necropolă. Tot în această zonă vei mai putea vizita și frumoasa Mănăstire Turnu al cărei nume provine de la turnul de observare existent aici încă din perioada traianică sau Mănăstirea Stânișoara, cea care are o așezare superbă chiar la poalele muntelui Cozia. Nu în ultimul rând, Mănăstirea Ostrov este și ea un lăcaș ce musai trebui vizitat, fiind un adevărat colț de rai în mijlocul apelor, situat pe singura insulă locuită a bătrânului Alutus. Mai trebui spus și că, pe lângă aceste lăcașuri de cult, în zonă există și o importantă stațiune balneo-climaterică, iar împrejur se mai pot vizita Parcul Național Cozia și castrul roman de la Arutela.

Deși poate mai puțin cunoscute, Mănăstirile Iezer și Pahomie din zona Cheia-Olănești au și ele un farmec aparte, acestea fiind situate în inima Parcului Național Buila-Vânturarița, fiind înconjurate de păduri seculare, râuri și izvoare de munte. Un alt punct de atracție al zonei este și stațiunea Olănești cea atât de renumită pentru apele sale minerale.

În ceea ce privește zona Frâncești-Govora, aici sunt prezente mănăstiri renumite cu o deosebită importanță în cultura poporului nostru, un exemplu în acest sens fiind Mănăstirea Govora unde s-a tipărit vestita Pravilă de la Govora, o carte de canoane bisericești folosită însă ca și carte de legi. Mai poți regăsi în această zonă și Mănăstirea Dintr-un Lemn care, așa cum îi spune numele, a fost construită din lemnul unui singur arbore, dar și Mănăstirea Surpatele, un monument cu peste 500 ani vechime. Un alt plus al zonei este și stațiunea Govora recunoscută pentru efectul terapeutic al apelor sale.

Printre lăcașurile de cult reprezentative ale zonei Costești-Horezu, amintim aici Mănăstirea Arnota, una dintre “Meteorele României” dar și Mănăstirea Bistrița care se remarcă prin stilul romanic-dalmat. Ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă lăcaș prezentat aici, Mănăstirea Hurezi este poate cel mai de preț monument al întregului județ, o bijuterie a stilului brâncovenesc intrată în Patrimoniul Mondial UNESCO. Și această zonă oferă și alte atracții pe lângă lăcașurile antemenționate, amintind aici ceramica de Horezu, stațiunea montană Vârful lui Roman sau Cheile Bistriței, considerate a fi cele mai înguste chei săpate în calcar din țară.

Te invităm și pe tine să descoperi “Vâlcea Spirituală” și frumusețile ce o-nconjoară!

Descoperă Vâlcea Spirituală!

Urmărește Vâlcea Spirituală pe pagina de Facebook și canalul de Youtube!